Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlk se nažral a koza zůstala celá aneb jednání s panem předsedou ČSSD a poslancem Aubrechtem.

6. 12. 2009

Bylo nebylo, ale skutečně se stalo, že po napsání dopisu předsedovi ČSSD a zaslání jeho kopie místopředsedům ČSSD, ÚVV a předsednictvu, jsem byl pozván osobně k panu Paroubkovi. Stalo se tak léta páně roku 2008 za parného dne 5. srpna ve 13:00. Mimo jiné byl hlavním bodem našeho jednání můj nesouhlas s vyloučením vítězných kandidátů za ČSSD, tedy již zastupitelů z komunálních voleb v Bílině.

K vyloučení došlo poté, co pan poslanec Aubrecht získal v minulých volbách do KZ necelých 300 hlasů a v komunálních volbách klesl z prvního místa na osmé a jeho nová choť dokonce ze čtvrtého na patnácté místo a ani jeden se nedostal do zastupitelstva. Já nevím jak to chodí jinde, ale takový sešup papalášů by měl znamenat okamžité odstoupení ze všech funkcí a minimálně by se tito lidé měli stydět. Pokud by jsme byli stranou, kde fungují určitá pravidla hry, bylo by to dokonce členy požadováno. Místo toho je poslanec Aubrecht předsedou OVV v Teplicích, členem KVV a oblíbenec samotného předsedy Paroubka, neboť ještě dosud hlasuje jak předseda potřebuje. Proto a právě proto si může udělat v Bílině samoděržaví a chovat se jako gubernátor na „Kamčatce“.

Když 27.1.2007 na členské schůzi v Bílině se nepodařilo vítězné zastupitele vyloučit a 4.6.2007 byl dokonce převolen výbor, tak tento také poslanec najednou z ničeho nic zpochybnil tuto schůzi dávno odejitým členem, který bydlí kdesi v Maďarsku nebo jak říká pan poslanec možná i v Čechách. Jak znám pana poslance, tak se mu ty hranice nějak překrývají a považuje nás za větší republiku než jsme. Najednou se objevil člen, který už se dva tři roky nikde neobjevoval. Na otázku jak platil příspěvky a jak je posílal jsem odpověď nedostal.

Když tedy navýšil počet členů o člověka o kterém neví vůbec nic, rozhodl se poslanec Aubrecht a jeho choť o kardinální útok. Něco jako monstrproces s vylučováním a trestáním lidí. Ne nebojte se nebyl tam Urválek a nebyl to soud, dnes se tomu říká jinak a to mimořádná okresní konference. Tuto konferenci svolal předseda OVV Aubrecht s požehnáním celého vedení okresu Teplice a za naprostého souhlasu vedení Ústeckého kraje. Tato konference vítězné zastupitele z Bíliny vyloučila. Samozřejmě by to nebyl poslanec Aubrecht, aby to celé nezprasil a neudělal z toho šaškárnu. To on velmi dobře umí. Jako vládní zmocněnec uměl také dělat taškařice, ke kterým se dnes nechce hlásit. Muselo tedy začít vymýšlení jak celý trapas ukončit a tyto lidi vyloučit. Ne v zájmu strany, ale v zájmu udržení koryt.

Samozřejmě, mezitím ještě přicházeli divadla hraná na jevištích OKK, kde se porušení nezjistilo, co také chcete po těch co sami porušili stanovy. Herecké umění KKK za předsednictví naprosto zbabělého a ubohého předsedy Jakubce dovršilo totální neschopnost kontrolních orgánů naší strany v Ústeckém kraji. Na scénu nastupuje nejvyšší kontrolní orgán ÚKK. Ani ona nesehrála v tomto případě nějakou významnou roli, ale přece jen poukázala na mnoho nedostatků, kterých se mimořádná inkvizice v Teplicích dopustila. A minimálně poukázala na Aubrechtovu totální neschopnost. Má však jedinou nevýhodu, je naprosto impotentní a nemá žádnou možnost uplatnit jakékoliv sankce proti lidem, kteří porušují stanovy. Tedy pokud se nejedná o přání našich papalášů nebo samotného předsedy. To, to potom lítá a někteří raději utíkají sami. Co je na tom nejsmutnější, že celá krajská organizace neudělala nic proto, aby takovéto všivárně zabránila. Tak jako předseda Paroubek i většina přátel v našem kraji nechala tyto lidi napospas mstícímu se monstru. Stalo se tak jen proto, že slíbil za podporu svého svinstva. podporu snahám lidem u žlabu, že u něho mohou zůstat.

Očekával jsem, že se při tomto jednání s našim nejvyšším alespoň něco bude dít. Omyl nedělo se nic a byl jsem panem předsedou ujištěn, že pan předseda nemá samoděržaví, ale stranu avšak vnímá a chápe stejně jako já, že se někde v této straně na okresech a krajích samoděržaví vytvářejí. Pan předseda sdílí obavu z toho co se na některých místech ve straně děje, ale máme demokracii a on nemůže zakročit. Pane předsedo na mnoha příkladech bych mohl vám dokázat, že když chcete tak si svoje prosadíte a bohužel někdy i to co zásadně nevypovídá o demokratické straně. Např. jednání vůči paní Švarcové není slušné, ale to je jen malá odbočka. Musí vám setsakramentsky znít v uších, když čtete a slyšíte co se děje v kraji, ve kterém jste vstoupil na kandidátku do PS.

Víte ono je to velmi jednoduché, takoví malí mafiáni uzavřou možnost příjímání členů, kteří by jim byli nepohodlní, přijmou si jen ovečky, které jsou poslušné anebo pracují u těchto malých mafiánů, či jinak jsou závislí na těchto malých mafiánech. Kruh se uzavře a tím pádem už není možné nic měnit. Stanovy sice říkají jak postupovat při nepřijetí člena, ale komu vlastně jde o to co říkají stanovy? I to málo co stanovy nabízí, je těmito lidmi naprosto ignorováno. Řádná konference v Teplicích už tuto šaškárnu jen dovršila. Členy na několik minut přijala zpět do strany, aby mohla opravit chyby, které nadělala na minulé konferenci a za několik minut je opět vyloučila. Není to Kocourkov? Nemáte strach z toto, že tito lidé mohou někdy někde vládnout? Jak by se chovali asi k nám co s tím nesouhlasíme? Také by nás někam vyhnali? A když by to nešlo podle zákona, tak by nás zavírali? Dobře si zapamatujte, že ustupování zlu je to nejhorší čeho se všichni dopouštíme. Krajská konference už jenom tuto ubohost a zbabělost za tichého souhlasu většiny členů KVV i delegátů KK potvrdila. Je to smutné zjištění, ale o tom všem pan předseda Paroubek musel vědět.

A teď na závěr vám několik perel páně Aubrechta při jednání představím, neboť při tomto jeho vystoupení jsem pochopil naplno slavnou Werichovu větu o srážce s blbcem:

Začal zeširoka a to hlavně o tom, jak se slušně chová ke své bývalé ženě, která ho vlastně o všechno obrala a nechala ho odejít s holým zadkem a vypleněným kontem. Popravdě řečeno, zde by hlavně jeho bývalá žena mohla vyprávět co musí zkusit ještě dnes od tohoto vyumělkovaného frajera. Naštěstí na tuto diskuzi nepřistoupil ani předseda Paroubek. I když se Aubrecht začínal zamotávat do nevídaného chaosu. Hovořil o jakési půjčce od tehdy snad slečny Havlové, která byla tehdy nezaměstnaná, nebo na pracáku a zároveň i podnikala, což už by nepochopil ani Einstein.

Po skončení této trapnosti konečně došlo na Bílinu a vyloučené. Byla mi ukázána fotografie, (viz. Fotogalerie) kde má květinářství jeden z vyloučených a na zdi vylepený volební plakát ODS. Tímto údajně pan Rendl poškozoval ČSSD. Že má tuto plochu pronajatou agentura to poslanci Aubrechtovi vůbec nevadilo. Hodit blátem po někom se vždycky hodí.

Dále jsem se dozvěděl jak tito členové z nichž jeden určitě, procházeli nemocnici, nebo ústav. Nevím co přesně v Bílině je za zařízení. Tam měli přesvědčovat babičky a dědečky, aby nekroužkovali Aubrechta, jeho choť a nějakého Kameníčka. Toto jméno jsem neslyšel úplně dobře a mohlo se jednat také o Kominíka. Podle poslance Aubrechta falšovali volební lístky. Zajímavé je, že to co si dovolí Aubrecht nikomu nevadí. A on sám snad ani nechápe, že je ubohý a mstivý člověk.

Po volbách se vítěz voleb pan Rendl ml. sám pasoval do vyjednávací pozice a dělal vše proto, aby ČSSD dopadla co nejhůře. Tedy nevím jak kde, ale u nás se vítěz voleb do ničeho nepasuje, ale je automaticky členem vyjednávacího týmu. Navíc existuje doklad o tom, že hlavně Aubrecht a jeho choť usilovali o to, aby ČSSD měla jen jednoho radního místo dvou a to proto, že tam nechtěli nikoho z těch, které připravovali vyloučit.

Na otázku proč se nepřijímají v Bílině noví členové, dostal jsem odpověď, že se jedná např. o jednu paní, která byla kdysi členkou strany lidové, což je asi podle Aubrechta horší než členka KSČ. O dalších nepřijatých ani slovo. A nakonec perlička největší. Když jsem se ho ptal proč a kdo poslal na Rendla do školy komando uřekl se tento Paroubkův taky přítel a řekl, že bych se také divil, že Rendl udělal maturitu, když na učilišti nebo na národní škole, nevím kde to přesně bylo skoro propadal. Dále říkal, že stejně nevěří, že tu maturitu udělal poctivě. To komando poslané na školu však nezapřel.

Nadešla chvíle loučení, náš předseda vstal od stolu se slovy, že se nedá nic dělat a že máme jít spolu na kafe a vyříkat si to jako přátelé. Nevím jak by to pomohlo těm vyloučeným, ale pane předsedo ono to nepomůže ani vám, každé podpořené svinstvo se jako bumerang vrací. Protože já určitě neměl zájem jít s Aubrechtem na kafe, tak jsem se ještě zdržel a předsedovi jsem řekl, že by se měl s těmito lidmi sejít on anebo Benda a promluvit s nimi. Zbytečně. Audience byl konec. Líto mi bylo jen zbytečně promrhaného času. Opět jsem pochopil, že požadovat něco logického, je v ČSSD považováno za hřích. Proto také jednání dopadlo tak, že vlk se nažral a koza zůstala celá. I když se mi zdá, že ještě hůře. Pan předseda neřekl Aubrechtovi ani slovo, tedy přede mnou, ale přece jenom tam smrděl ten strach z útěku dalších poslanců jako hnůj. A v tom obyčejní členové nic nezmění. Nesouhlasím však s tím, že se musí stále jen držet huba a krok.